పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ‌విద్యాల‌యం
హైద‌రాబాద్ లోని ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వ‌రంగ‌ల్, శ్రీశైలం, రాజ‌మండ్రి, కూచిపూడి ప్రాంగ‌ణాలు
Untitled Document
VC Desk

It is a matter of great pleasure and pride for me to invite you to walk through the great portals of Potti Sreeramulu Telugu University. more…

Important Links

Other Links
NEWS AND EVENTS


Music Colleges Notification & Fee Details 2020. Click here

Music Colleges Application Form 2020. Click here

CDE Payment of Course and Exam Fee. Click here

Extension of Admissions Click here

Postponement of CDE Exams - 2017-18. Click here

CDE - Admission Notification 2019-20 English and Telugu. Click here

CDE - Admission Application and Examination Form - 2019-20. Click here

CDE – Prospectus 2019-20 (English). Click here

CDE – Prospectus 2019-20 (Telugu). Click here

Notification for Website Designing Click here

Wi-Fi Internet Registration Circular for Academic Year 2019-20. Click here

Wi-Fi Internet Application Form Click here

Prospectus 2019-20. Click here

DOWNLOADS AND NOTIFICATIONS


Music Colleges Notification & Fee Details 2020. Click here

Music Colleges Application Form 2020. Click here

CDE Payment of Course and Exam Fee. Click here

CDE - Admission Notification 2019-20 English and Telugu. Click here

CDE - Admission Application and Examination Form - 2019-20. Click here

CDE – Prospectus 2019-20 (English). Click here

CDE – Prospectus 2019-20 (Telugu). Click here

Wi-Fi Internet Application Form Click here

Admission Notification – 2019. Click here

Prospectus 2019-20. Click here

Book Publication Grant Application Form 2019-20. Click here

Application Form for Students ID CARD. Click here

UGC NET Form 2015 Click here
Untitled Document


Central Facilities